VANÍČEK & PARTNEŘI
advokátní kancelář
Drobečková navigace

Úvod > Zaměření a specializace

Zaměření a specializace

Klienti naší advokátní kanceláře dlouhodobě podnikají v oblasti obchodu, výroby, stavebnictví, potravinářství, ale také například v oblasti tabáku, pohonných hmot a drahých kovů.

 Za zcela standardní právní služby považujeme:

  • sepisování smluv a jiných listin;
  • vymáhání pohledávek a jejich uplatňování před soudem;
  • zastupování v exekučním řízení;
  • převody nemovitých věcí (nemovitostí) a obchodních podílů atd.;
  • zakládání obchodních korporací a právní podporu jejich činnosti;
  • řešení pracovněprávních otázek a sporů;
  • řešení rodinných situací, jako je uplatňování výživného, rozvodové řízení, vypořádání majetkových záležitostí atd.

 

 

Právní služby při řešení složitých záležitostí

 Kromě těchto standardních právních služeb poskytujeme právní služby při řešení složitých záležitostí, které přináší veřejné právo, a to i s dopady do evropského práva. Veřejné právo totiž stále více a více významným způsobem ovlivňuje život jednotlivců a především pak činnost podnikatelského sektoru.

Řízení a spory s orgány veřejné správy

 V této souvislosti zastupujeme klienty v řízeních a sporech s orgány veřejné správy jakými jsou například Státní veterinární správa, Státní zemědělská a potravinářská inspekce, Inspekce práce, živnostenské úřady aj.

Právní služby v oblasti daňového práva

 S ohledem na naše bohaté zkušenosti poskytujeme klientům právní služby v oblasti daňového práva. Klienty zastupujeme zejména v daňovém řízení před finančními a celními orgány, především pak v souvislosti s daňovou kontrolou, s postupem k odstranění pochybností, při uplatňování řádných i mimořádných opravných prostředků, v daňové exekuci atd.

Řízení před správními soudy

 V návaznosti na tyto právní služby zastupujeme klienty v řízení před správními soudy a navazujícím řízení před Nejvyšším správním soudem, Ústavním soudem a případně i v řízení před Evropským soudem pro lidská práva ve Štrasburku.

Zastupování klientů v řízeních o náhradě škody proti státu 

 Součástí našich právních služeb je rovněž zastupování klientů v řízeních o náhradě škody proti státu v souvislosti s výkonem veřejné moci. Jedná se o oblast, která vyžaduje hlubší orientaci především v soudní judikatuře. Prokazování škody je mnohdy věcí poměrně složitou a leckdy i časově náročnou. Nelze jí podcenit. Často vyžaduje i spolupráci se soudními znalci, především z oblasti účetnictví, oceňování majetku, podniku, výnosů atd. Soudy podrobují uplatněný nárok přísným kritériím z hlediska vzniku škody, příčinné souvislosti a její výše. Rovněž je třeba dávat si pozor na procesní postupy při uplatňování této škody a konečně nezapomenout na promlčení při uplatňování těchto škodních nároků, které jsou odlišné podle typu škody (nezákonné rozhodnutí nebo nesprávný úřední postup, nemajetková újma, trestní věci).

Obhajoba ve všech fázích trestního řízení

 Obchodní případy mohou mít a také mají dopady do trestního práva. Jedná se především o majetkové, hospodářské, finanční a daňové aktivity, které mnohdy končí trestním stíháním. Proto poskytujeme klientům obhajobu ve všech fázích trestního řízení, včetně obhajoby právnických osob podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim.

 

  V sekci Chráníme vaše práva naleznete vybranou judikaturu, která by vám také měla pomoci při obraně vašich práv i před nezákonným jednáním státu.