JUDr. Jiří VANÍČEK, advokát
Drobečková navigace

Úvod > Odměna

Odměna

 Při sjednávání odměny za poskytování právních služeb postupujeme v souladu vyhláškou č. 177/1996 Sb., advokátní tarif, ve znění pozdějších předpisů.

 Právní služby poskytujeme především na základě SMLUVNÍ ODMĚNY, která se sjednává jako hodinová, případně jako paušální.

 

Hodinová smluvní odměna

 Hodinová smluvní odměna činí 2 500 Kč + zákonné DPH. 

Paušální smluvní odměna

 Klient platí advokátní kanceláři měsíčně dohodnutou finanční částku bez ohledu rozsah a množství poskytnutých právních služeb.

Jednorázové právní poradenství

 Odměna za jednorázové právní poradenství je účtována klientovi bezprostředně po jejím ukončení v sídle advokátní kanceláře. Za tím účelem je vystaven klientovi účetní doklad.

 Odměna za jednorázové právní poradenství činí 1 500 Kč + zákonné DPH a je splatná v hotovosti bezprostředně po skončení právní porady.

 

 

 

  • Na zajištění smluvní odměny zpravidla požadujeme složení zálohy, z níž jsou práce na kauze postupně hrazeny. Po jejím vyčerpání musí být záloha doplněna. Nevyčerpanou zálohu vracíme klientovi po skončení právního zastoupení.

 

 

 

  • Ke každé odměně účtujeme v souladu s advokátním tarifem náhradu hotových výdajů účelně vynaložených v souvislosti s poskytnutím právní služby, zejména na soudní a jiné poplatky, cestovní výdaje, poštovné, telekomunikační poplatky, znalecké posudky a odborná vyjádření, překlady, opisy a fotokopie. Tyto hotové výdaje účtujeme jen v případě jejich vzniku.
  • Ujednání týkající se druhu, výše a splatnosti odměny a náhrady hotových výdajů jsou součástí smlouvy o poskytnutí právních služeb.

 

 

 

  • K odměně a náhradě hotových výdajů účtujeme daň z přidané hodnoty (DPH) v zákonné výši.