JUDr. Jiří VANÍČEK, advokát
Drobečková navigace

Úvod > O nás

Advokátní kancelář Vaníček & Partneři

Komplexní právní služby

 Naše advokátní kancelář již více než 10 let poskytuje klientům komplexní právní služby v oborech práva
občanského, obchodního, trestního, pracovního, rodinného, správního a daňového.

 Naše advokátní kancelář řeší právně a skutkově složité kauzy, s čímž souvisí i jejich časová náročnost. V řadě případů odborná literatura ani soudní judikatura nezná odpověď na jejich řešení. Díky tomu se stáváme "spoluautory" soudní judikatury.

 

 Klienti naší advokátní kanceláře jsou převážně podnikatelé, kteří podnikají v oblasti obchodu, výroby, stavebnictví, potravinářství, energetiky a také například v oblasti tabáku, pohonných hmot a drahých kovů.

 Naši klienti preferují poskytování právních služeb tzv. pod jednou střechou. Jejich potřebám přizpůsobujeme naši činnost. Přitom klademe důraz na vzájemnou důvěru.

 To souvisí s rozsahem poskytovaných právních služeb. V rámci jednotlivých právních oborů:

 • poskytujeme dlouhodobé i jednorázové právní poradenství;
 • sepisujeme listiny (smlouvy, právní podání atp.);
 • zpracováváme právní rozbory pro potřeby klientů;
 • zastupujeme klienty v řízení před soudy všech stupňů včetně Nejvyššího soudu, Nejvyššího správního soudu a Ústavního soudu České republiky, a dále i v řízení před Evropským soudem pro lidská práva ve Štrasburku;
 • zastupujeme klienty v exekučním a insolvenčním řízení;
 • zastupujeme klienty v řízeních před správními orgány všech stupňů;
 • zastupujeme klienty v řízeních o porušení rozpočtové kázně podle zákona č. 218/2000 Sb.;
 • zastupujeme klienty před Úřadem průmyslového vlastnictví v oblasti duševního vlastnictví a v řízení před soudem;
 • pomáháme zakládat obchodní korporace a poskytujeme právní podporu jejich činnosti;
 • provádíme převody nemovitých věcí (nemovitostí), obchodních podílů atd.;
 • řešíme pracovněprávní záležitosti a spory;
 • řešíme rodinné situace jako úprava poměrů dětí, uplatňování výživného, rozvodové řízení, vypořádání majetkových záležitostí atd.;
 • provádíme obhajobu v trestních věcech a zastupování a ochranu práv poškozeného v trestním řízení;
 • zastupujeme daňové subjekty v daňovém řízení před správcem daně všech stupňů, včetně Generálního ředitelství cel, Generálního finančního ředitelství, Ministerstva financí ČR atd. a v navazujících soudních řízeních;
 • zastupujeme klienty při uplatňování a vymáhání nároku na náhradu škody způsobené orgány veřejné moci nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem podle zákona č. 82/1998 Sb.
 

Právní služby při řešení složitých záležitostí

 Poskytujeme právní služby při řešení složitých záležitostí, které přináší veřejné právo, a to i s dopady do evropského práva. Veřejné právo totiž stále více významným způsobem ovlivňuje život jednotlivců a především pak činnost podnikatelského sektoru.

Právní služby poskytujeme na základě smluvního vztahu s klientem

 Právní služby poskytujeme na základě smluvního vztahu s klientem, založeného na smlouvě o poskytnutí právních služeb a plné moci.

 Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb ( na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.