VANÍČEK & PARTNEŘI
advokátní kancelář
Drobečková navigace

Úvod > O nás

Advokátní kancelář Vaníček & Partneři

Komplexní právní služby

 Naše advokátní kancelář poskytuje klientům komplexní právní služby v oborech práva
občanského, obchodního, trestního, pracovního, rodinného, správního a daňového.

 

 Klientelu naší advokátní kanceláře tvoří v převážné míře podnikatelské subjekty. Tato klientela preferuje poskytování právních služeb tzv. pod jednou střechou. Jejich potřebám přizpůsobujeme veškerou naši činnost. Přitom klademe důraz na vzájemnou důvěru.

 To souvisí s rozsahem poskytovaných právních služeb. V rámci jednotlivých právních oborů:

  • poskytujeme dlouhodobé i jednorázové právní poradenství;
  • sepisujeme listiny (smlouvy, právní podání atp.);
  • zpracováváme právní rozbory pro potřeby klientů;
  • zastupujeme klienty v řízení před soudy všech stupňů včetně Nejvyššího soudu, Nejvyššího správního soudu a Ústavního soudu České republiky, a dále i v řízení před Evropským soudem pro lidská práva ve Štrasburku;
  • zastupujeme klienty v řízeních před správními orgány všech stupňů;
  • provádíme obhajobu v trestních věcech;
  • zastupujeme daňové subjekty v daňovém řízení před správcem daně všech stupňů, včetně Generálního ředitelství cel, Generálního finančního ředitelství, Ministerstva financí ČR atd.);
  • zastupujeme klienty při uplatňování a vymáhání nároku na náhradu škody způsobené orgány veřejné moci nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem podle zákona č. 82/1998 Sb.

 Právní služby poskytujeme klientům v souladu s právním řádem České republiky a v mezích předpisů o advokacii (zejména zákon o advokacii, vyhláška č. 177/1996 Sb., advokátní tarif, ve znění pozdějších předpisů). Současně jsme vázáni též stavovskými předpisy České advokátní komory.

 

Právní služby poskytujeme na základě smluvního vztahu s klientem

 Právní služby poskytujeme na základě smluvního vztahu s klientem, založeného na smlouvě o poskytnutí právních služeb a plné moci.

Jednorázové právní poradenství

 Jednorázové právní poradenství (tzv. ad hoc právní konzultaci) poskytujeme zpravidla bez smluvního vztahu a jen v sídle naší advokátní kanceláře na Praze 8.

 Právní konzultace poskytujeme také telefonicky nebo e-mailem. Tato služba je ale určena pouze našim stálým klientům.

Každý z advokátů naší advokátní kanceláře je pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou poskytováním právních služeb.

Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb ( na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.