VANÍČEK & PARTNEŘI
Drobečková navigace

Úvod > Náš tým

Právní tým

JUDr. Jiří Vaníček – advokát

 

 JUDr. Jiří Vaníček

Jiří Vaníček je hlavním partnerem a majitelem 
advokátní kanceláře VANÍČEK & PARTNEŘI.
Jiří Vaníček je advokátem zapsaným v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod evidenčním číslem 12152.
Přípravu na výkon advokacie Jiří Vaníček vykonával jako advokátní koncipient ve významných pražských advokátních kancelářích.

OBLASTI PRÁVA

 

 Jiří Vaníček má bohaté zkušenosti z oblasti občanského, obchodního, pracovního, rodinného a správního práva.
V těchto oblastech poskytuje klientům kompletní právní služby.

 Jiří Vaníček dále zastupuje klienty v daňovém řízení před finančními a celními orgány, v řízeních před správními soudy, před Nejvyšším správním soudem a Ústavním soudem, jakož i v navazujícím řízení před Evropským soudem pro lidská práva ve Štrasburku.

 V rámci právních služeb Jiří Vaníček provádí obhajobu klientů v trestních věcech, zvláště pak v oblasti majetkové a daňové kriminality.

INFO

 

 Jiří Vaníček se v minulosti intenzivně věnoval publikační činnosti v právnických časopisech. Svoji publikační činnost završil monografií, zaměřenou na právní úpravu krizového řízení v ČR, která byla vydána nakladatelstvím Eurolex Bohemia na jaře 2006. Tato monografie se podrobně a komplexně zabývá problematikou právního řešení mimořádných situací, ohrožujících bezpečnost státu a veřejný pořádek, zdraví a život obyvatelstva a majetek.

 V současné době JUDr. Jiří Vaníček pracuje na komentáři ke krizovému zákonu pro nakladatelství Wolters Kluwer a.s.

JUDr. Michal Božek – advokát

 

JUDr. Michal Božek

Michal Božek je partnerem advokátní kanceláře
VANÍČEK & PARTNEŘI.

 Michal Božek je advokátem zapsaným v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod evidenčním číslem 16360.

 S advokátní kanceláří VANÍČEK & PARTNEŘI začal spolupracovat již jako student Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Následně v této advokátní kanceláři vykonával pozici advokátního koncipienta.

OBLASTI PRÁVA

 

 Michal Božek se specializuje na pracovní právo a s tím související pracovněprávní spory. Dále poskytuje klientům právní služby v oblasti práva občanského, rodinného, obchodního, správního a trestního.

INFO

 

 V letech 2008-2009 studoval prostřednictvím programu ERASMUS v Turku (ve Finsku) na University of Turku. Na tomto zahraničním studijním pobytu absolvoval předměty v anglickém jazyce jak na zdejší právnické fakultě, tak na fakultě ekonomické (Turku School of Economics) a také na Abo Akademi University.

 Hovoří plynně anglicky.

 Mezi jeho záliby patří míčové sporty (především fotbal, tenis, badminton), atletika a běh na dlouhé tratě.

 
 
Bad

Bad Two Lions House (*12.4.2012 †25.6.2017)

 Do našeho týmu patřil dobrman Bad. Jeho součástí byl od léta 2012.

 Jeho úkolem bylo dohlížet na pořádek a bezpečnost. Současně byl naším milovaným a výtečným společníkem a nepřímým účastníkem jednání s klienty v prostorách naší advokátní kanceláře. 

 Klienty vítal vřele a radostně. Zachovával absolutní diskrétnost a mlčenlivost. U klientů byl velmi oblíbený.

 Náš milovaný Badík nás opustil pro krátké a těžké nemoci. Jeho novým domovem se stalo psí nebe. Z něho na nás vzhlíží.

 Nikdy na něj nezapomeneme. Navždy zůstane v našich srdcích. Čest jeho památce!