JUDr. Jiří VANÍČEK, advokát
Drobečková navigace

Úvod > Daňové právo

Daňové právo

 Řadu let zastupujeme domácí i zahraniční klientelu v daňových řízeních po celé České republice. Poskytujeme klientům právní služby ve všech fázích daňového řízení včetně navazujícího soudního řízení.

 

 S ohledem na naše zkušenosti a klientelu zastupujeme složité a mnohdy i kriminalizované případy.

 Nyní pár praktických rad:

  • nepodceňujte správce daně, máte proti sobě odhodlaného a prohnaného protivníka, který má bohaté zkušenosti a je „mistrem“ v překrucování paragrafů;
  • správce daně je v řadě případů připraven doměřit daň za každou cenu, řídí se zásadou „ať rozhodne soud“, rovněž neváhá na vás podat trestní oznámení (je to i jeho povinnost v zákonem stanovených případech), neboť prakticky supluje činnost finanční policie;
  • pamatujte, že především je to daňový subjekt, kdo prokazuje svá tvrzení, daňový řád stojí na „presumpci viny“, koneckonců i stát se řídí zásadou, že peníze jsou až na prvním místě;
  • správce daně je chorobně podezřívavý, vše o vás si předem ověřuje a lustruje;
  • cokoli "řeknete", správce daně použije proti vám;
  • čím vyšší má být doměřovaná daň, tím je správce daně odhodlanější;
  • nevěřte slovům nebo slovním ujednáním, vše, co považujete za podstatné nebo se vám nelíbí, nechte zaprotokolovat nebo zašlete v písemné podobě správci daně;
  • pokud si nejste jistí, nechte jednotlivé úkony správce daně prověřit odborníkem a je-li to možné, podejte stížnost nebo podnět na ochranu před nečinností, případně námitku atd.;
  • za určitých podmínek nemusíte čekat až na konečné rozhodnutí, a již v průběhu daňového řízení můžete při splnění zákonných podmínek podat žalobu na nezákonný zásah nebo žalobu na ochranu před nečinností;
  • nebojte se uplatňovat svá práva, neboť jsme to nakonec my všichni, kdo musí vychovávat a vést stát k dodržování práva, učte správce daně dodržovat zákon, Ústavu a Listinu základních práv a svobod.

 Řadě problémů a starostí lze zabránit účinnou obranou a ochranou svých práv, zvláště pak práva vlastnického a práva na spravedlivý proces. To znamená, mějte od počátku daňového řízení (především u daňové kontroly a postupu k odstranění pochybností) k ruce schopného účetního, daňového poradce a v neposlední řadě i advokáta.

 Od počátku tak rozhodujete o průběhu a výsledku daňového řízení a případném soudním rozhodnutí. Zkrátka, rozhodujete o svém osudu.

 V sekci Chráníme vaše práva naleznete vybranou judikaturu, která by vám také měla pomoci při obraně vašich práv i před nezákonným jednáním státu při správě daní.